HOME TYPE
BAAN TARA KEREE
ชีวิตที่นี่...
ใกล้ทั้งเมืองและธรรมชาติ

เติมเต็มฝันคุณ ให้กลายเป็นจริง
Contact Type
โครงการบ้านธาราคีรี 2
โครงการบ้านธาราคีรี 2 เลขที่ 144 หมู่ 2 ต.บ้านแหวน
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
081-530-0104