Tags : "การใช้ชีวิตประจำวัน"
บ้านธาราคีรี 2 ครอบคลุมทุกการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตประจำวัน ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกหลากหลายสไตล์
หากการมองหาโครงการบ้านสักหลัง คุณคำนึงถึงเรื่องอะไรเป็นอันดับแรกของการตัดสินใจซื้อบ้านที่โครงการนี้ ?
แม้โดดเดี่ยว แต่ไม่เดี่ยวดาย อยู่กับโครงการบ้านธาราคีรี 2 อยู่อย่างปลอดภัย มั่นใจได้ แม้อาศัยอยู่ “คนเดียว”
เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่พิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อบ้านก็คือเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินภายในบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเพียงคนเดียวมักมีความกังวลในเรื่องต่าง ๆ
ทำความรู้จัก SCG Active AIR Quality ที่โครงการบ้านธาราคีรี 2 เลือกใช้ เพื่อให้บ้านของคุณเป็น “บ้านปลอดฝุ่น”
สภาพอากาศของเชียงใหม่มีขึ้น มีลงทุก ๆ วัน หากสวมหน้ากากอนามัยอาจป้องกันปอดของคุณได้ในระดับหนึ่ง เมื่อต้องออกไปข้างนอก แต่ถ้าหากกลับมาถึงบ้านก็คงไม่มีใครอยากสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บ้าน แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไร อากาศภายในบ้านที่สูดเข้าไปจะสะอาด ไม่มีผลต่อสุขภาพ
Contact Type
โครงการบ้านธาราคีรี 2
โครงการบ้านธาราคีรี 2 เลขที่ 144 หมู่ 2 ต.บ้านแหวน
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
081-530-0104