PROPERTY
มั่นคงทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน
'บ้านธาราคีรี 2' ตอบโจทย์ชีวิตในระยะยาว

ซื้อบ้านเชียงใหม่ ต้องซื้อที่ไหนดี ให้คุ้มค่ากับการตัดสินใจ คู่มือสำหรับมือใหม่ ตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรก

24 กรกฎาคม 2566

หลายคนที่กำลังเลือกซื้อบ้านเชียงใหม่ ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจขั้นแรก ในการลงหลักปักฐานในจังหวัดเชียงใหม่ และในขั้นตอนที่สอง เป็นการเลือกโครงการที่ใช่ที่สุดในการอยู่อาศัยระยะยาว แต่หลาย ๆ คนก็อาจไม่ทราบว่า ควรเลือกซื้อโครงการแบบไหน บ้านที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร หรือต้องคำนึงถึงผลกระทบในอนาคตจากอะไรบ้าง ให้คุ้มค่ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่ ครั้งนี้ วันนี้ Tarakeree 2 ขอแชร์ทริคเล็ก ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเชียงใหม่มากขึ้น ดังนี้


1. มองหาพื้นที่ทำเลที่ปลอดภัย และเดินทางสะดวกในจังหวัดเชียงใหม่

ไม่เพียงแต่เลือกซื้อบ้านเชียงใหม่ที่สวยงามเพียงอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญ คือ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของการอยู่อาศัย ควรห่างไกลจากมลพิษ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย และพื้นที่ทำเลที่มีการเดินทางที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานที่ทำงาน โรงเรียน และโรงพยาบาล ที่ต้องเดินทางแข่งกับเวลามากที่สุด โดยเลือกจาก 3 ข้อ ดังนี้


 • 1.1 อยู่ไม่ไกลจากเมืองมากนัก

เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการขนส่งมวลชนเพียงเล็กน้อย ไม่มีรถไฟฟ้า หรือ รถโดยสารประจำทาง มากนัก จะมีเพียงแต่รถโดยสารรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การขนส่งค่อนข้างช้า ด้วยเหตุนี้ การเลือกซื้อบ้านเชียงใหม่ ก็ควรคำนึงถึงพื้นที่ทำเลที่ไม่ไกลจากสถานที่ ที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปในทุก ๆ วัน หรือจำเป็นต้องเดินทางอย่างเร่งด่วน เช่น คนในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุกะทันหัน


 • 1.2 อยู่ห่างจากบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ทิ้งขยะหลายคน

อาจมองว่าการซื้อบ้านเชียงใหม่ที่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นพื้นที่มีราคา ติดถนนสามารถเดินทางได้สะดวก หรือบางคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีบ้านใกล้ ๆ กับสถานที่ทำงานเป็นเรื่องที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยอย่างมาก เนื่องจากมีมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อาจทำให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ

นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อโครงการที่อยู่ห่างจากป่าช้า ฌาปนสถาน หรือ เมรุเผาศพ เพื่อหลีกเลี่ยงจากควัน จากพิธีฌาปนกิจศพพัดผ่าน ที่เป็นมลพิษทางอากาศอีกด้วย


 • 1.3 อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูง

เสาไฟฟ้าแรงสูงจะมีแรงดันไฟฟ้าอย่างต่ำ 12,000 V. จะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศ การที่ผู้อาศัยเลือกโครงการที่อยู่ใกล้ไฟฟ้าแรงสูง จะทำให้กระแสไฟฟ้าสัมผัสร่างกายของเราโดยตรง

มีผลการวิจัยในประเทศออสเตรเลียออกมาว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านเป็นเวลานาน จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเป็นโรคลูคีเมีย โรคต่อมน้ำเหลือง และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเสี่ยงถูกกระแสไฟฟ้าดูด เนื่องจากน้ำท่วมได้ ดังนั้น การหลีกเลี่ยงโครงการที่อยู่ในบริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญ


2. เลือกซื้อบ้านเชียงใหม่ในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อ “น้ำท่วม”


“น้ำท่วมมั้ย”

“ฝนตกหนักน้ำจะท่วมมาถึงมั้ย”


เป็นคำถามที่พบบ่อย หากใครกำลังตัดสินใจซื้อบ้านเชียงใหม่ เนื่องจากน้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถรับมือได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้


 • 2.1 ศึกษาการดูแผนที่ผังเมือง ให้ดูว่าโครงการที่เลือกอยู่ในบริเวณเขตอนุรักษ์ชนบท ริมแม่น้ำ หรือเกษตรกรรมหรือไม่

ตัวอย่างเช่น

หากเลือกซื้อบ้านเชียงใหม่ที่โครงการอยู่ในพื้นที่ใกล้กับแม่น้ำปิง เมื่อมีสถานการณ์ฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่ ระดับน้ำของแม่น้ำแต่ละสายจะสูงขึ้น และไหลมารวมกันที่แม่น้ำปิง เนื่องจาก เป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ และรองรับได้กว่า 33,898 ตารางกิโลเมตร หากมากกว่านั้นอาจส่งผลกระทบให้กับพื้นที่ก่อสร้างรอบข้างได้


 • 2.2 แนวทางที่สองคือ ใช้วิธีสอบถามจากชาวบ้านใกล้เคียงถึงปัญหาน้ำท่วมถึงในแต่ละปีว่าเป็นอย่างไร

วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ข้อมูลดีที่สุด เนื่องจากเป็นผู้อยู่อาศัย และเป็นผู้ที่รับผลกระทบโดยตรง


นอกจากการเลือกพื้นที่ทำเลในการซื้อบ้านเชียงใหม่แล้ว สิ่งที่ควรพิจารณาร่วมด้วยเมื่อเลือกซื้อบ้านให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม คือการออกแบบโครงการบ้านนั่นเอง สังเกตหรือไม่ เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในบริเวณต่าง ๆ แต่ก็ยังมีบริเวณโครงการบ้านที่น้ำไม่ท่วมขัง หรือไม่ได้รับผลกระทบเลย นั้นเป็นเพราะการปรับโครงสร้างตาม 6 นี้ อาทิเช่น

 •  1. การปรับระดับดินบริเวณโครงการ
 •  2. ทำเนินหลังเต่า
 •  3. เสริมคันดิน
 •  4. ทำระบบระบายน้ำภายในโครงการ
 •  5. การทำกำแพงป้องกันน้ำรอบบ้าน
 •  6. การทำรั้วรอบโครงการ

หากโครงการนั้น ๆ มีการออกแบบตามใน 6 ข้อนี้แล้ว ก็ทำให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพราะการเกิดน้ำท่วมเป็นสิ่งที่เรานั้นควบคุมไม่ได้ แต่สามารถป้องกัน และเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ได้


3. เลือกโครงการบ้านที่เข้ากับไลฟ์ไตล์ตัวเอง

โดยจังหวัดเชียงใหม่มักจะตอบโจทย์ผู้ซื้อบ้านเชียงใหม่ ในเรื่อง การใช้ชีวิตแบบ Slow Life ความเงียบสงบ ความเป็นส่วนตัว อากาศดี เดินทางง่าย และมาในความรูปแบบความทันสมัย ฟังก์ชันครบครัน เช่น หากสมาชิกในครอบครัวมีผู้สูงอายุที่ต้องการความปลอดภัยมากขึ้น บันไดของตัวบ้านที่ชันเกินไป อาจไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือ ครอบครัวที่มีเด็กทารก ควรมีพื้นที่กว้าง โล่งโปร่งสบาย หรือห้องนอนแยกเตรียมไว้รองรับ เมื่อเด็ก ๆ โตขึ้น


ดังนั้น รูปแบบบ้านหลังแรกที่ควรเลือก ควรเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวมากที่สุด ซึ่งบ้านแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันออกไป ได้แก่บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และทาวน์โฮม และสิ่งที่สำคัญคือ ควรเข้าชมบ้านของจริงจะดีที่สุด และมองไว้หลาย ๆ โครงการ หลังจากนั้นนำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อเพิ่มการตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น


ซื้อบ้านหลังแรก และเหมาะกับสไตล์ตัวเอง อ่านต่อที่ 6 ทริคควรรู้ ก่อนซื้อบ้านหลังแรก ตัดสินใจอย่างไรให้คุ้มค่า 2566


หากคุณกำลังตัดสินใจซื้อบ้านเชียงใหม่ ไว้ใจ Tarakeree 2 ได้เลย เพราะโครงการของเราออกแบบมาเพื่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะ และออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วม ทำให้ลูกบ้านปลอดภัย และไร้กังวลได้เลย


ที่สำคัญโครงการบ้านอยู่ใจกลางเมือง แต่ล้อมรอบไปด้วยความเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว ถึงเม้ว่าจะอยู่ติดกับถนน แต่ก็ไม่มีเสียงรบกวนจากสถานที่อื่น ๆ หรือเสียงรถที่สัญจรผ่าน


ซื้อบ้านเชียงใหม่ ต้องTarakeree 2 โครงการคุณภาพ มีมาตรฐาน พร้อมบริการหลังการขายสุดประทับใจ ที่เจ้าของดูแลด้วยตัวเอง


หากสนใจเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกที่โครงการธาราคีรี 2 สามารถ Walk-In เข้ามาชมบรรยากาศจริงของโครงการและสัมผัสบรรยากาศของบ้านด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้


โครงการบ้านธาราคีรี 2 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Facebook : m.me/baantarakeree2
Line : https://lin.ee/5onYE22
Website : http://www.baantarakeree.com/
หรือโทร. 081-5300104

ปรึกษาเรื่องซื้อบ้านธาราคีรี 2 คลิก
RECOMMEND ARTICLES
RELATED ARTICLES
ติดตามบทความ
และเรื่องราวดีๆ
เพียงกรอกอีเมลของคุณ เราจะส่งมอบเรื่องราวดีๆ ให้คุณทุกเดือน
การกดปุ่มสมัครรับบทความถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไข ของบ้านธาราคีรี2